Reanimeren of niet?

In ons Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat iedereen het recht heeft om wel of niet gereanimeerd te worden. Iedere patiënt is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij wil.

Wilt u niet gereanimeerd worden, dan is er een wilsverklaring voor nodig. Deze verklaring dient voorzien te zijn van een pasfoto, handtekening, naam en geboortedatum en dient zichtbaar gedragen te worden.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVL) heeft de niet-reanimeren penning ontwikkeld. De penning is wettelijk erkend en verbiedt elke vorm van reanimatie. De penning is voorzien van foto, geboortedatum en handtekening en moet om de hals worden gedragen, zodat deze bij reanimatie direct zichtbaar is.

Alle fysiotherapeuten en medewerkers in onze praktijk kunnen reanimeren en een AED bedienen. Jaarlijks vindt hiervoor een bijscholing plaats. Onze medewerkers zijn altijd verplicht om te starten met reanimatie en niet op zoek te gaan naar de penning omdat dit tijdverlies betekent bij mensen die wel gereanimeerd willen worden.