Huisregels

1. Iedere bezoeker van het Para Medisch Centrum zal zich gedragen volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden.

2. De praktijkhouder behoudt zich het recht voor om een ieder die zich niet aan de fatsoensnormen en waarden houdt en hierdoor aanstootgevend gedrag vertoont, te (laten) verwijderen uit het gebouw.

3. Het parkeren van auto’s dient in de parkeervakken te gebeuren en wel zodanig dat dit geen hinder oplevert voor andere mensen die het gebouw willen betreden.

4. Er zijn 2 ruime parkeervakken waar een invalide parkeerkaart voor nodig is, deze zijn alleen bestemd voor minder-validen. Maak geen onnodig gebruik van deze plaatsen!

5. Voor het plaatsen van fietsen is er ruimte bij de fietsbeugels naast de entree.

6. In het hele gebouw is het verboden te roken.

7. De praktijkeigenaar is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen in het Para Medisch Centrum of op het terrein rondom het Para Medisch Centrum. Ons advies is dan ook om waardevolle spullen niet onbeheerd in de praktijk te laten liggen of in de jas aan de kapstok.

8. In de oefenzaal is het niet toegestaan om kauwgum te gebruiken.

9. Voor het oefenen in de oefenzaal is het gewenst schone sportschoenen te dragen met lichte zolen. Tijdens trainingen kan het gewenst zijn geëigende sportkleding te dragen.

10. Voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies houden van de fysiotherapeuten, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid

11. Voor de hygiëne vragen wij u een handdoek mee te brengen voor een behandeling

12. Na gebruik van de kleedkamers en douches verwachten wij dat u ze schoon achterlaat.